FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów od samego początku jego powstania.
Stowarzyszenie FORS jest organizacją społeczną, która działa od 1998 roku. Zrzesza ok. 200 członków, z czego zdecydowaną większość stanowią przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu, ale członkami są również osoby fizyczne, pasjonaci i naukowcy. Stowarzyszenie od lat aktywnie uczestniczy w procesach konsultacji projektów ustaw i rozporządzeń, które dotyczą recyklingu pojazdów i gospodarki odpadami. Prowadzi stronę internetową www.fors.pl, na której można znaleźć aktualności z branży, porady techniczne, porady prawne, dane statystyczne – część tych informacji jest dostępna jedynie członkom. Działalność Stowarzyszenia to również organizowane co roku spotkania informacyjne, konferencje, wyjazdy szkoleniowe (krajowe i zagraniczne). Stowarzyszenie nie zamyka się wyłącznie na polski rynek demontażu pojazdów. Jest członkiem EGARA – grupa europejskich stowarzyszeń recyklingu pojazdów. Monitoruje system recyklingu pojazdów w innych krajach. Delegacje członków Stowarzyszenia FORS odwiedziły większość krajów europejskich, Japonię, USA, Brazylię, poznając tamtejsze rozwiązania techniczne i funkcjonowanie rynku recyklingu pojazdów.