Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Już od ponad 20 lat Forum Recyklingu Samochodów FORS organizuje dla członków stowarzyszenia szkolenia, seminaria i konferencje. Od czterech lat corocznie organizowane są również Międzynarodowe Konferencje, uczestnikami których są przedstawiciele branży recyklingowej oraz prelegenci – z kraju i zagranicy. Spotkania za każdym razem odbywają się w innym miejscu i co roku ogłaszane jest inne hasło przewodnie. Hasło tegorocznej  – IV edycji, która została zorganizowana w dniach 18-20 września w Krakowie, brzmiało: „Praktyka i Doświadczenie”. W wydarzeniu wzięło udział wielu krajowych i zagranicznych ekspertów związanych  z branżą w tym m.in. Pani Artemis Hatzi-Hull z Komisji Europejskiej, Pan Senator Grzegorz Peczkis, Pan Poseł Krzysztof Sitarski, Pani Izabela Szadura – Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz Pan Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska. Licznie przybyli też zagraniczni przedstawiciele branży motoryzacyjnej i recyklingowej m.in. z Czech, Egiptu, Hiszpanii, Indii, Japonii, Nigerii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Spore grono stanowili członkowie stowarzyszenia FORS oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji społecznych związanych z branżą motoryzacyjną oraz odpadową.


W trakcie Konferencji prezes FORS Adam Małyszko zaproponował utworzenie w dniu 18 września Międzynarodowego Dnia Recyklera Samochodów, Przedstawił on specjalną uchwałę Zarządu, która ma inicjować działania Stowarzyszenia FORS zmierzające do tego, aby ideę tę popularyzować i aby w ślad za nami stosowne uchwały w tej kwestii podjęły światowe, międzynarodowe oraz europejskie organizacje. Pomysł ten spotkał się z ogromnym entuzjazmem zebranych, a swoją pomoc w tej kwestii zadeklarowała m.in. Artemis Hatzi-Hull z Komisji Europejskiej.

W tym roku miało także miejsce pierwsze spotkanie Międzynarodowego Komitetu Recyklingu Pojazdów, utworzonego podczas ubiegłorocznego udziału członków FORS w Konwencji Automotive Recyclers Association w Orlando (USA). Jego zadaniem będzie promowanie zaangażowania i zrozumienia dla profesjonalnego przemysłu recyklingu pojazdów na całym świecie. Będzie on wspierał możliwości edukacyjne, dialog i wspólne projekty mające na celu wymianę najlepszych praktyk przemysłowych i innowacyjnych podejść do działań i organizacji zajmujących się recyklingiem samochodów.

Konferencja to nie tylko teoria, ale i praktyka. Jednym  punktów programu tegorocznego spotkania specjalistów było zwiedzanie trzech podkarpackich stacji demontażu. Swoje przedsiębiorstwa mieli okazję zaprezentować: Impresja z Przeworska, Auto Złom z Rudnej Małej oraz Lo-Stark z Miejsca Piastowego. Podkarpackie stacje udowodniły, że są profesjonalnie działającymi firmami, stawiającymi na intensywny rozwój i poszukującymi nowych kanałów inwestycji. Mogą pochwalić się estetycznymi budynkami, wysokiej jakości sprzętem i wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Duże wrażenie na uczestnikach Konferencji zrobiło przygotowanie oraz magazynowanie części przeznaczonych do sprzedaży. Firmy, które przyszło zwiedzić specjalistom, kładą duży nacisk nie tylko na dbałość o klienta, ale także o środowisko naturalne. Każda ze stacji kasuje rocznie po kilka tysięcy pojazdów, oczyszczając tym samych środowisko z niebezpiecznych, często zalegających na podwórkach czy przy drogach odpadów. Warto pozyskiwać części z „drugiej ręki”, ponieważ stacje dokładają wszelkich starań do sprawdzenia wymontowanych części w taki sposób, aby były one zdatne do powtórnego użycia. Takie drugie życie części pozwala w znacznym stopniu ograniczyć emisję CO2 do powietrza. Nie da się przecenić pozytywnych aspektów przemawiających za tym, że najkorzystniej przekazać swój zużyty pojazd do legalnie działającej stacji demontażu. Za kompletny, choć nikomu już niepotrzebny pojazd, można odzyskać część włożonych w samochód pieniędzy. Można też liczyć na bezpłatny transport z miejsca postoju do siedziby firmy. Co ważne, wszystkie stacje oferują przede wszystkim towar sprawdzony z udokumentowanym, legalnym pochodzeniem z możliwością zwrotu zakupionego przedmiotu nawet do 30 dni.
Jak mogli przekonać się zwiedzający, w odpowiedzi na potrzeby rynku oferta stacji demontażu stale się poszerza. Dzisiaj przy kasacjach działają stacje diagnostyczne (LO-STARK), serwisy samochodowe (IMPRESJA), serwisy regeneracji wtryskiwaczy, pomp wtryskowych czy turbosprężarek (IMPRESJA). 
Właściciele stacji przyjęli swoich gości staropolską gościnnością i umożliwili zaglądnięcie w każdy zakątek swoich firm. Trudno było zmieścić się w narzuconych ramach czasowych, gdyż pytaniom i dyskusjom nie było końca...
Jak głosi stare przysłowie, nie samą pracą żyje człowiek. W związku z tym organizatorzy Konferencji  przewidzieli dla jej uczestników szereg atrakcji. Pan Sebastian Mazur zaprosił wszystkich do odwiedzenia powstającego na jego terenie
Muzeum Motoryzacji i Techniki Wojskowej "Bunkier". Oprócz oglądania licznych eksponatów miał miejsce również pokaz obsługi broni, a także przejażdżka wozem pancernym. Z pewnością po o daniu obiektu do użytku Podkarpacie wzbogaci się o bardzo ciekawe miejsce, gdzie historia przeplata się z dziecięcymi marzeniami. Miejsce doskonale przenosi w przeszłość, pobudza wyobraźnię i zachwyca rozmachem. Duże wrażenie na uczestnikach Konferencji zrobił także pokaz driftingu w wykonaniu braci Kamila i Rafała Lorenców – miłośników i mistrzów drift show. Widok wirujących samochodów zaparł dech i przyprawił o dreszcze niejedną osobę. Warto dodać, że Pan Kamil Lorenc ma swoje niemałe osiągnięcia w tej dyscyplinie. W  2018 r. został bowiem Mistrzem Polski i Europy Środkowej w PR0 2.
Konferencja „Recykling Pojazdów w Kraju i na Świecie” to dla specjalistów branży motoryzacyjnej i odpadowej czas spędzony na rozmowach o problemach, jakie dotykają tę gałąź rynku, platforma wymiany myśli i doświadczeń oraz okazja do nawiązania nowych kontaktów. Owocuje to innowacjami i nowymi praktykami w przedsiębiorstwach.

Specjaliści branży recyklingowej przekonali się, że profesjonalizm w sprzedaży i obsłudze klienta, rzetelność i dokładność podkarpackich firm, a także chęć nieustannego poszerzania horyzontów zrodziła się z ogromnej pasji do motoryzacji. Jeśli Państwo również chcecie się o tym przekonać, zapraszamy do stacji demontażu.

Krótko o FORS:

Forum Recyklingu Samochodów jest ogólnopolskim stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce. Jego celem jest promowanie takiego postępowania z samochodami i elementami eksploatacyjnymi w trakcie ich całego cyklu życia, aby zminimalizować ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, a jednocześnie aby użytecznie wykorzystać części i materiały w nich zawarte. Członkami stowarzyszenia są stacje demontażu, firmy zbierające i przetwarzające odpady, producenci i importerzy samochodów, instytuty badawcze i wyższe uczelnie. Prace FORS są oparte na współpracy z administracją państwową i samorządową. FORS inicjuje i opiniuje akty prawne z reprezentowanej dziedziny, organizuje krajowe i zagraniczne szkolenia poświęcone recyklingowi samochodów, współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie recyklingu, a także prowadzi różnorodne doradztwo oraz działania interwencyjne na rzecz członków Stowarzyszenia, promuje nowoczesne rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne dla recyklingu samochodów.Post comments