Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wyszukiwarka Części

Firma Impresja jest członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów skupiającego osoby i firmy z całego kraju związane z kasacją pojazdów. "Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce, w szczególności w zakresie techniki, ekonomiki i ochrony środowiska naturalnego. Pod określeniem "recykling samochodów" należy rozumieć takie postępowanie z samochodami od etapu ich projektowania do wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia, aby nie zagrażały one środowisku naturalnemu, a jednocześnie aby użytecznie wykorzystać części i materiały w nich istniejące."

Należy również do systemu ARES. System ten łączy firmy do niego należące komputerową siecią informatyczną. Ułatwia on zarządzanie stacją demontażu, pozwala na dokonywanie analiz i działań stacji w aspekcie ilościowym lub wartościowym, umożliwia drukowanie raportów wymaganych przez ustawę o odpadach oraz dokumentów niezbędnych przy przyjęciu samochodu do kasacji.